V urodziny USKS Rodzice - Dzieciom Wyróżniony

    Z okazji piątej rocznicy swojej działalności, 25 lutego 2013 odbyło się uroczyste, walne zabranie członków USKS Rodzice – Dzieciom. Oprócz wysłuchania sprawozdań finansowego i merytorycznego, jego członkowie mogli na przygotowanej prezentacji multimedialnej powspominać minione wydarzenia oraz poczęstować gości własnoręcznie przygotowanymi wypiekami i przekąskami. Należy także wspomnieć, że na walnym zebraniu członów organizacji ukonstytuował się zarząd klubu: Prezes – Zofia Komosińska, Sekretarz – Krystyna Nowacka oraz Skarbnik – Anita Żyła – Przybylińska.
    Członkowie klubu to przede wszystkim rodzice dzieci borykający się z problemami takimi, jak nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzenia koncentracji uwagi oraz młodzieńcze zachowania oportunistyczno – buntownicze.
    Początkowo część tych rodziców działała jako Grupa Wsparcia w Przedszkolu nr 12 w Gnieźnie. Jednakże szereg inicjatyw podejmowanych przez jej członków na rzecz dzieci wymusił daleko idący rozwój i przekształcenia. W rezultacie w 2008 roku utworzony i zarejestrowany został Uczniowski Socjoterapeutyczny Klub Sportowy Rodzice – Dzieciom działający przy Miejskich Świetlicach Socjoterapeutycznych.
    W obecnej chwili USKS „Rodzice – Dzieciom” jest prężnie działającą organizacją, która tylko w przeciągu pięciu ostatnich lat zrealizowała - głównie ze środków zewnętrznych - takie projekty, jak: zimowiska w miejscu zamieszkania, „Familiada” – sportowo - rekreacyjny turniej rodzinny, „Półkolonie na sportowo, mądrze i zdrowo”, „Potrafię wybrać” – warsztaty dla młodzieży, „Zdobyć szczyt”- wyjazdy socjoterapeutyczne w góry, „Dziękuję – nie!”- programy profilaktyczne promujące zdrowy styl życia wolny od uzależnień, sportowo - rekreacyjne imprezy przedświąteczne, wycieczki socjoterapeutyczne nad Bałtyk i w Sudety, warsztaty i szkolenia dla ofiar przemocy i ofiar pętli kredytowej.
    Przy USKS działa także punkt konsultacyjny, gdzie każdy rodzic może otrzymać pomoc w napisaniu podania czy uzyskać poradę dotyczącą rozwiązania problemów wychowawczych z dziećmi. Nie można również zapomnieć o Weekendowym Klubie Nastolatka, funkcjonującym od jesieni 2011 roku, prowadzącym działalność dzięki środkom pochodzącym z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
      Dzięki takiemu finansowaniu młodzi ludzie w weekendy mają możliwość alternatywnego spędzania wolnego czasu, w sposób inny niż kontakt ze środkami odurzającymi i zachowaniami uważanymi za społecznie nieakceptowalne. W klubie zawiązała się nawet sekcja narciarstwa biegowego, która to dzięki środkom z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych posiada własny sprzęt sportowy.